De of het lettertype? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord lettertype? Is het de lettertype of het lettertype? Het juiste lidwoord dat je voor het woord lettertype moet gebruiken is:
Het lettertype
Aanwijzend voornaamwoord lettertype
Dit of deze lettertype: dit lettertype
Dat of die lettertype: dat lettertype

Bezittelijk voornaamwoord lettertype
Onze of ons lettertype: ons lettertype
Jouw of jou: jouw lettertype

Elke of elk lettertype?
Elk lettertype
Gerelateerd aan lettertype