De of het Latijn? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Latijn? Is het de Latijn of het Latijn? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Latijn moet gebruiken is:
Het Latijn
Aanwijzend voornaamwoord Latijn
Dit of deze Latijn: dit Latijn
Dat of die Latijn: dat Latijn

Bezittelijk voornaamwoord Latijn
Onze of ons Latijn: ons Latijn
Jouw of jou: jouw Latijn

Elke of elk Latijn?
Elk Latijn
Gerelateerd aan Latijn