De of het kot? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord kot? Is het de kot of het kot? Het juiste lidwoord dat je voor het woord kot moet gebruiken is:
Het kot
Aanwijzend voornaamwoord kot
Dit of deze kot: dit kot
Dat of die kot: dat kot

Bezittelijk voornaamwoord kot
Onze of ons kot: ons kot
Jouw of jou: jouw kot

Elke of elk kot?
Elk kot
Gerelateerd aan kot