De of het Koreaans? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Koreaans? Is het de Koreaans of het Koreaans? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Koreaans moet gebruiken is:
Het Koreaans
Aanwijzend voornaamwoord Koreaans
Dit of deze Koreaans: dit Koreaans
Dat of die Koreaans: dat Koreaans

Bezittelijk voornaamwoord Koreaans
Onze of ons Koreaans: ons Koreaans
Jouw of jou: jouw Koreaans

Elke of elk Koreaans?
Elk Koreaans
Gerelateerd aan Koreaans