De of het knol? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord knol? Is het de knol of het knol? Het juiste lidwoord dat je voor het woord knol moet gebruiken is:
De knol
Aanwijzend voornaamwoord knol
Dit of deze knol: deze knol
Dat of die knol: die knol

Bezittelijk voornaamwoord knol
Onze of ons knol: onze knol
Jouw of jou: jouw knol

Elke of elk knol?
Elke knol
Gerelateerd aan knol