De of het klavechord? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord klavechord? Is het de klavechord of het klavechord? Het juiste lidwoord dat je voor het woord klavechord moet gebruiken is:
Het klavechord
Aanwijzend voornaamwoord klavechord
Dit of deze klavechord: dit klavechord
Dat of die klavechord: dat klavechord

Bezittelijk voornaamwoord klavechord
Onze of ons klavechord: ons klavechord
Jouw of jou: jouw klavechord

Elke of elk klavechord?
Elk klavechord
Gerelateerd aan klavechord