De of het Khmer? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Khmer? Is het de Khmer of het Khmer? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Khmer moet gebruiken is:
Het Khmer
Aanwijzend voornaamwoord Khmer
Dit of deze Khmer: dit Khmer
Dat of die Khmer: dat Khmer

Bezittelijk voornaamwoord Khmer
Onze of ons Khmer: ons Khmer
Jouw of jou: jouw Khmer

Elke of elk Khmer?
Elk Khmer
Gerelateerd aan Khmer