De of het jeugdwerker? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord jeugdwerker? Is het de jeugdwerker of het jeugdwerker? Het juiste lidwoord dat je voor het woord jeugdwerker moet gebruiken is:
De jeugdwerker
Aanwijzend voornaamwoord jeugdwerker
Dit of deze jeugdwerker: deze jeugdwerker
Dat of die jeugdwerker: die jeugdwerker

Bezittelijk voornaamwoord jeugdwerker
Onze of ons jeugdwerker: onze jeugdwerker
Jouw of jou: jouw jeugdwerker

Elke of elk jeugdwerker?
Elke jeugdwerker
Gerelateerd aan jeugdwerker