De of het JavaScript? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord JavaScript? Is het de JavaScript of het JavaScript? Het juiste lidwoord dat je voor het woord JavaScript moet gebruiken is:
Het JavaScript
Aanwijzend voornaamwoord JavaScript
Dit of deze JavaScript: dit JavaScript
Dat of die JavaScript: dat JavaScript

Bezittelijk voornaamwoord JavaScript
Onze of ons JavaScript: ons JavaScript
Jouw of jou: jouw JavaScript

Elke of elk JavaScript?
Elk JavaScript
Gerelateerd aan JavaScript