De of het Italiaans? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Italiaans? Is het de Italiaans of het Italiaans? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Italiaans moet gebruiken is:
Het Italiaans
Aanwijzend voornaamwoord Italiaans
Dit of deze Italiaans: dit Italiaans
Dat of die Italiaans: dat Italiaans

Bezittelijk voornaamwoord Italiaans
Onze of ons Italiaans: ons Italiaans
Jouw of jou: jouw Italiaans

Elke of elk Italiaans?
Elk Italiaans
Gerelateerd aan Italiaans