De of het intercity? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord intercity? Is het de intercity of het intercity? Het juiste lidwoord dat je voor het woord intercity moet gebruiken is:
De intercity
Aanwijzend voornaamwoord intercity
Dit of deze intercity: deze intercity
Dat of die intercity: die intercity

Bezittelijk voornaamwoord intercity
Onze of ons intercity: onze intercity
Jouw of jou: jouw intercity

Elke of elk intercity?
Elke intercity
Gerelateerd aan intercity