De of het infinitief? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord infinitief? Is het de infinitief of het infinitief? Het juiste lidwoord dat je voor het woord infinitief moet gebruiken is:
De infinitief
Aanwijzend voornaamwoord infinitief
Dit of deze infinitief: deze infinitief
Dat of die infinitief: die infinitief

Bezittelijk voornaamwoord infinitief
Onze of ons infinitief: onze infinitief
Jouw of jou: jouw infinitief

Elke of elk infinitief?
Elke infinitief
Gerelateerd aan infinitief