De of het Indonesisch? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Indonesisch? Is het de Indonesisch of het Indonesisch? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Indonesisch moet gebruiken is:
Het Indonesisch
Aanwijzend voornaamwoord Indonesisch
Dit of deze Indonesisch: dit Indonesisch
Dat of die Indonesisch: dat Indonesisch

Bezittelijk voornaamwoord Indonesisch
Onze of ons Indonesisch: ons Indonesisch
Jouw of jou: jouw Indonesisch

Elke of elk Indonesisch?
Elk Indonesisch
Gerelateerd aan Indonesisch