De of het IJslands? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord IJslands? Is het de IJslands of het IJslands? Het juiste lidwoord dat je voor het woord IJslands moet gebruiken is:
Het IJslands
Aanwijzend voornaamwoord IJslands
Dit of deze IJslands: dit IJslands
Dat of die IJslands: dat IJslands

Bezittelijk voornaamwoord IJslands
Onze of ons IJslands: ons IJslands
Jouw of jou: jouw IJslands

Elke of elk IJslands?
Elk IJslands
Gerelateerd aan IJslands