De of het idee? Welk lidwoord is juist?

Het correcte lidwoord (de of het) die je voor het zelfstandig naamwoord idee moet gebruiken en schrijven is:
De of het idee

In de meeste contexten en het dagelijkse taalgebruik is het idee verreweg het gebruikelijkst. Bijvoorbeeld: ‘Het idee alleen al doet me huiveren!’ De idee komt veel minder vaak voor en wordt vooral als filosofische term gebruikt. Bijvoorbeeld: de godsidee’

  • Dit of deze: idee / deze idee
  • Dat of die: dat idee / die idee
  • Onze of ons: onze idee / ons idee
  • Jouw of jou: jouw idee
  • Elke of elk: elke idee / elk idee