De of het IC-arts? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord IC-arts? Is het de IC-arts of het IC-arts? Het juiste lidwoord dat je voor het woord IC-arts moet gebruiken is:
De IC-arts
Aanwijzend voornaamwoord IC-arts
Dit of deze IC-arts: deze IC-arts
Dat of die IC-arts: die IC-arts

Bezittelijk voornaamwoord IC-arts
Onze of ons IC-arts: onze IC-arts
Jouw of jou: jouw IC-arts

Elke of elk IC-arts?
Elke IC-arts
Gerelateerd aan IC-arts