De of het i-grec? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord i-grec? Is het de i-grec of het i-grec? Het juiste lidwoord dat je voor het woord i-grec moet gebruiken is:
De i-grec
Aanwijzend voornaamwoord i-grec
Dit of deze i-grec: deze i-grec
Dat of die i-grec: die i-grec

Bezittelijk voornaamwoord i-grec
Onze of ons i-grec: onze i-grec
Jouw of jou: jouw i-grec

Elke of elk i-grec?
Elke i-grec
Gerelateerd aan i-grec