De of het Hausa? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Hausa? Is het de Hausa of het Hausa? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Hausa moet gebruiken is:
Het Hausa
Aanwijzend voornaamwoord Hausa
Dit of deze Hausa: dit Hausa
Dat of die Hausa: dat Hausa

Bezittelijk voornaamwoord Hausa
Onze of ons Hausa: ons Hausa
Jouw of jou: jouw Hausa

Elke of elk Hausa?
Elk Hausa
Gerelateerd aan Hausa