De of het Gujarati? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Gujarati? Is het de Gujarati of het Gujarati? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Gujarati moet gebruiken is:
Het Gujarati
Aanwijzend voornaamwoord Gujarati
Dit of deze Gujarati: dit Gujarati
Dat of die Gujarati: dat Gujarati

Bezittelijk voornaamwoord Gujarati
Onze of ons Gujarati: ons Gujarati
Jouw of jou: jouw Gujarati

Elke of elk Gujarati?
Elk Gujarati
Gerelateerd aan Gujarati