De of het Guarani? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Guarani? Is het de Guarani of het Guarani? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Guarani moet gebruiken is:
Het Guarani
Aanwijzend voornaamwoord Guarani
Dit of deze Guarani: dit Guarani
Dat of die Guarani: dat Guarani

Bezittelijk voornaamwoord Guarani
Onze of ons Guarani: ons Guarani
Jouw of jou: jouw Guarani

Elke of elk Guarani?
Elk Guarani
Gerelateerd aan Guarani