De of het groente? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord groente? Is het de groente of het groente? Het juiste lidwoord dat je voor het woord groente moet gebruiken is:
De groente
Aanwijzend voornaamwoord groente
Dit of deze groente: deze groente
Dat of die groente: die groente

Bezittelijk voornaamwoord groente
Onze of ons groente: onze groente
Jouw of jou: jouw groente

Elke of elk groente?
Elke groente
Gerelateerd aan groente