De of het gnoe? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord gnoe? Is het de gnoe of het gnoe? Het juiste lidwoord dat je voor het woord gnoe moet gebruiken is:
De gnoe
Aanwijzend voornaamwoord gnoe
Dit of deze gnoe: deze gnoe
Dat of die gnoe: die gnoe

Bezittelijk voornaamwoord gnoe
Onze of ons gnoe: onze gnoe
Jouw of jou: jouw gnoe

Elke of elk gnoe?
Elke gnoe
Gerelateerd aan gnoe