De of het gewas? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord gewas? Is het de gewas of het gewas? Het juiste lidwoord dat je voor het woord gewas moet gebruiken is:
Het gewas
Aanwijzend voornaamwoord gewas
Dit of deze gewas: dit gewas
Dat of die gewas: dat gewas

Bezittelijk voornaamwoord gewas
Onze of ons gewas: ons gewas
Jouw of jou: jouw gewas

Elke of elk gewas?
Elk gewas
Gerelateerd aan gewas