De of het gastvrouw? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord gastvrouw? Is het de gastvrouw of het gastvrouw? Het juiste lidwoord dat je voor het woord gastvrouw moet gebruiken is:
De gastvrouw
Aanwijzend voornaamwoord gastvrouw
Dit of deze gastvrouw: deze gastvrouw
Dat of die gastvrouw: die gastvrouw

Bezittelijk voornaamwoord gastvrouw
Onze of ons gastvrouw: onze gastvrouw
Jouw of jou: jouw gastvrouw

Elke of elk gastvrouw?
Elke gastvrouw
Gerelateerd aan gastvrouw