De of het futurum? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord futurum? Is het de futurum of het futurum? Het juiste lidwoord dat je voor het woord futurum moet gebruiken is:
Het futurum
Aanwijzend voornaamwoord futurum
Dit of deze futurum: dit futurum
Dat of die futurum: dat futurum

Bezittelijk voornaamwoord futurum
Onze of ons futurum: ons futurum
Jouw of jou: jouw futurum

Elke of elk futurum?
Elk futurum
Gerelateerd aan futurum