De of het fuik? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord fuik? Is het de fuik of het fuik? Het juiste lidwoord dat je voor het woord fuik moet gebruiken is:
De fuik
Aanwijzend voornaamwoord fuik
Dit of deze fuik: deze fuik
Dat of die fuik: die fuik

Bezittelijk voornaamwoord fuik
Onze of ons fuik: onze fuik
Jouw of jou: jouw fuik

Elke of elk fuik?
Elke fuik
Gerelateerd aan fuik