De of het foton? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord foton? Is het de foton of het foton? Het juiste lidwoord dat je voor het woord foton moet gebruiken is:
Het foton
Aanwijzend voornaamwoord foton
Dit of deze foton: dit foton
Dat of die foton: dat foton

Bezittelijk voornaamwoord foton
Onze of ons foton: ons foton
Jouw of jou: jouw foton

Elke of elk foton?
Elk foton
Gerelateerd aan foton