De of het foneem? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord foneem? Is het de foneem of het foneem? Het juiste lidwoord dat je voor het woord foneem moet gebruiken is:
Het foneem
Aanwijzend voornaamwoord foneem
Dit of deze foneem: dit foneem
Dat of die foneem: dat foneem

Bezittelijk voornaamwoord foneem
Onze of ons foneem: ons foneem
Jouw of jou: jouw foneem

Elke of elk foneem?
Elk foneem
Gerelateerd aan foneem