De of het filter? Welk lidwoord is juist?

Het correcte lidwoord (de of het) die je voor het zelfstandig naamwoord filter moet gebruiken en schrijven is:
De of het filter

Beide lidwoorden zijn in het dagelijkse taalgebruik toegestaan en worden dan beide zowel schriftelijk als mondeling toegepast.

  • Dit of deze: filter / deze filter
  • Dat of die: dat filter / die filter
  • Onze of ons: onze filter / ons filter
  • Jouw of jou: jouw filter
  • Elke of elk: elke filter / elk filter