De of het filmfestival? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord filmfestival? Is het de filmfestival of het filmfestival? Het juiste lidwoord dat je voor het woord filmfestival moet gebruiken is:
Het filmfestival
Aanwijzend voornaamwoord filmfestival
Dit of deze filmfestival: dit filmfestival
Dat of die filmfestival: dat filmfestival

Bezittelijk voornaamwoord filmfestival
Onze of ons filmfestival: ons filmfestival
Jouw of jou: jouw filmfestival

Elke of elk filmfestival?
Elk filmfestival
Gerelateerd aan filmfestival