De of het entree? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord entree? Is het de entree of het entree? Het juiste lidwoord dat je voor het woord entree moet gebruiken is:
De entree
Aanwijzend voornaamwoord entree
Dit of deze entree: deze entree
Dat of die entree: die entree

Bezittelijk voornaamwoord entree
Onze of ons entree: onze entree
Jouw of jou: jouw entree

Elke of elk entree?
Elke entree
Gerelateerd aan entree