De of het dysfemisme? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord dysfemisme? Is het de dysfemisme of het dysfemisme? Het juiste lidwoord dat je voor het woord dysfemisme moet gebruiken is:
Het dysfemisme
Aanwijzend voornaamwoord dysfemisme
Dit of deze dysfemisme: dit dysfemisme
Dat of die dysfemisme: dat dysfemisme

Bezittelijk voornaamwoord dysfemisme
Onze of ons dysfemisme: ons dysfemisme
Jouw of jou: jouw dysfemisme

Elke of elk dysfemisme?
Elk dysfemisme
Gerelateerd aan dysfemisme