De of het Duits? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Duits? Is het de Duits of het Duits? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Duits moet gebruiken is:
Het Duits
Aanwijzend voornaamwoord Duits
Dit of deze Duits: dit Duits
Dat of die Duits: dat Duits

Bezittelijk voornaamwoord Duits
Onze of ons Duits: ons Duits
Jouw of jou: jouw Duits

Elke of elk Duits?
Elk Duits
Gerelateerd aan Duits