De of het doorschrijfsysteem? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord doorschrijfsysteem? Is het de doorschrijfsysteem of het doorschrijfsysteem? Het juiste lidwoord dat je voor het woord doorschrijfsysteem moet gebruiken is:
Het doorschrijfsysteem
Aanwijzend voornaamwoord doorschrijfsysteem
Dit of deze doorschrijfsysteem: dit doorschrijfsysteem
Dat of die doorschrijfsysteem: dat doorschrijfsysteem

Bezittelijk voornaamwoord doorschrijfsysteem
Onze of ons doorschrijfsysteem: ons doorschrijfsysteem
Jouw of jou: jouw doorschrijfsysteem

Elke of elk doorschrijfsysteem?
Elk doorschrijfsysteem
Gerelateerd aan doorschrijfsysteem