De of het curry? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord curry? Is het de curry of het curry? Het juiste lidwoord dat je voor het woord curry moet gebruiken is:
De curry
Aanwijzend voornaamwoord curry
Dit of deze curry: deze curry
Dat of die curry: die curry

Bezittelijk voornaamwoord curry
Onze of ons curry: onze curry
Jouw of jou: jouw curry

Elke of elk curry?
Elke curry
Gerelateerd aan curry