De of het Creools? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Creools? Is het de Creools of het Creools? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Creools moet gebruiken is:
Het Creools
Aanwijzend voornaamwoord Creools
Dit of deze Creools: dit Creools
Dat of die Creools: dat Creools

Bezittelijk voornaamwoord Creools
Onze of ons Creools: ons Creools
Jouw of jou: jouw Creools

Elke of elk Creools?
Elk Creools
Gerelateerd aan Creools