De of het creool? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord creool? Is het de creool of het creool? Het juiste lidwoord dat je voor het woord creool moet gebruiken is:
De creool
Aanwijzend voornaamwoord creool
Dit of deze creool: deze creool
Dat of die creool: die creool

Bezittelijk voornaamwoord creool
Onze of ons creool: onze creool
Jouw of jou: jouw creool

Elke of elk creool?
Elke creool
Gerelateerd aan creool