De of het creativiteit? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord creativiteit? Is het de creativiteit of het creativiteit? Het juiste lidwoord dat je voor het woord creativiteit moet gebruiken is:
De creativiteit
Aanwijzend voornaamwoord creativiteit
Dit of deze creativiteit: deze creativiteit
Dat of die creativiteit: die creativiteit

Bezittelijk voornaamwoord creativiteit
Onze of ons creativiteit: onze creativiteit
Jouw of jou: jouw creativiteit

Elke of elk creativiteit?
Elke creativiteit
Gerelateerd aan creativiteit