De of het controle? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord controle? Is het de controle of het controle? Het juiste lidwoord dat je voor het woord controle moet gebruiken is:
De controle
Aanwijzend voornaamwoord controle
Dit of deze controle: deze controle
Dat of die controle: die controle

Bezittelijk voornaamwoord controle
Onze of ons controle: onze controle
Jouw of jou: jouw controle

Elke of elk controle?
Elke controle
Gerelateerd aan controle