De of het consulaat? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord consulaat? Is het de consulaat of het consulaat? Het juiste lidwoord dat je voor het woord consulaat moet gebruiken is:
Het consulaat
Aanwijzend voornaamwoord consulaat
Dit of deze consulaat: dit consulaat
Dat of die consulaat: dat consulaat

Bezittelijk voornaamwoord consulaat
Onze of ons consulaat: ons consulaat
Jouw of jou: jouw consulaat

Elke of elk consulaat?
Elk consulaat
Gerelateerd aan consulaat