De of het conditie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord conditie? Is het de conditie of het conditie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord conditie moet gebruiken is:
De conditie
Aanwijzend voornaamwoord conditie
Dit of deze conditie: deze conditie
Dat of die conditie: die conditie

Bezittelijk voornaamwoord conditie
Onze of ons conditie: onze conditie
Jouw of jou: jouw conditie

Elke of elk conditie?
Elke conditie
Gerelateerd aan conditie