De of het compartiment? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord compartiment? Is het de compartiment of het compartiment? Het juiste lidwoord dat je voor het woord compartiment moet gebruiken is:
Het compartiment
Aanwijzend voornaamwoord compartiment
Dit of deze compartiment: dit compartiment
Dat of die compartiment: dat compartiment

Bezittelijk voornaamwoord compartiment
Onze of ons compartiment: ons compartiment
Jouw of jou: jouw compartiment

Elke of elk compartiment?
Elk compartiment
Gerelateerd aan compartiment