De of het communisme? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord communisme? Is het de communisme of het communisme? Het juiste lidwoord dat je voor het woord communisme moet gebruiken is:
Het communisme
Aanwijzend voornaamwoord communisme
Dit of deze communisme: dit communisme
Dat of die communisme: dat communisme

Bezittelijk voornaamwoord communisme
Onze of ons communisme: ons communisme
Jouw of jou: jouw communisme

Elke of elk communisme?
Elk communisme
Gerelateerd aan communisme