De of het collectie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord collectie? Is het de collectie of het collectie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord collectie moet gebruiken is:
De collectie
Aanwijzend voornaamwoord collectie
Dit of deze collectie: deze collectie
Dat of die collectie: die collectie

Bezittelijk voornaamwoord collectie
Onze of ons collectie: onze collectie
Jouw of jou: jouw collectie

Elke of elk collectie?
Elke collectie
Gerelateerd aan collectie