De of het collecteschaal? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord collecteschaal? Is het de collecteschaal of het collecteschaal? Het juiste lidwoord dat je voor het woord collecteschaal moet gebruiken is:
De collecteschaal
Aanwijzend voornaamwoord collecteschaal
Dit of deze collecteschaal: deze collecteschaal
Dat of die collecteschaal: die collecteschaal

Bezittelijk voornaamwoord collecteschaal
Onze of ons collecteschaal: onze collecteschaal
Jouw of jou: jouw collecteschaal

Elke of elk collecteschaal?
Elke collecteschaal
Gerelateerd aan collecteschaal