De of het cirrose? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord cirrose? Is het de cirrose of het cirrose? Het juiste lidwoord dat je voor het woord cirrose moet gebruiken is:
De cirrose
Aanwijzend voornaamwoord cirrose
Dit of deze cirrose: deze cirrose
Dat of die cirrose: die cirrose

Bezittelijk voornaamwoord cirrose
Onze of ons cirrose: onze cirrose
Jouw of jou: jouw cirrose

Elke of elk cirrose?
Elke cirrose
Gerelateerd aan cirrose