De of het chronometer? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord chronometer? Is het de chronometer of het chronometer? Het juiste lidwoord dat je voor het woord chronometer moet gebruiken is:
De chronometer
Aanwijzend voornaamwoord chronometer
Dit of deze chronometer: deze chronometer
Dat of die chronometer: die chronometer

Bezittelijk voornaamwoord chronometer
Onze of ons chronometer: onze chronometer
Jouw of jou: jouw chronometer

Elke of elk chronometer?
Elke chronometer
Gerelateerd aan chronometer