De of het centrum? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord centrum? Is het de centrum of het centrum? Het juiste lidwoord dat je voor het woord centrum moet gebruiken is:
Het centrum
Aanwijzend voornaamwoord centrum
Dit of deze centrum: dit centrum
Dat of die centrum: dat centrum

Bezittelijk voornaamwoord centrum
Onze of ons centrum: ons centrum
Jouw of jou: jouw centrum

Elke of elk centrum?
Elk centrum
Gerelateerd aan centrum