De of het celluloid? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord celluloid? Is het de celluloid of het celluloid? Het juiste lidwoord die je voor het woord celluloid moet gebruiken is:
Het celluloid
Aanwijzend voornaamwoord celluloid
Dit of deze celluloid: dit celluloid
Dat of die celluloid: dat celluloid

Bezittelijk voornaamwoord celluloid
Onze of ons celluloid: ons celluloid
Jouw of jou: jouw celluloid

Elke of elk celluloid?
Elk celluloid

Deel de kennis: