De of het Cebuano? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Cebuano? Is het de Cebuano of het Cebuano? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Cebuano moet gebruiken is:
Het Cebuano
Aanwijzend voornaamwoord Cebuano
Dit of deze Cebuano: dit Cebuano
Dat of die Cebuano: dat Cebuano

Bezittelijk voornaamwoord Cebuano
Onze of ons Cebuano: ons Cebuano
Jouw of jou: jouw Cebuano

Elke of elk Cebuano?
Elk Cebuano
Gerelateerd aan Cebuano